تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک (1)

به زبان ساده مى توان گفت: باركد شامل يك سري عدد و مجموعه اى از میله ها یا خطوط سیاه رنگ با ضخامت­هاي مختلف است که